ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך עו"ד טלי ורד קינן

ייפוי כוח מתמשך הוא למעשה מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מעל לגיל 18 לקבוע כיצד יטופלו ענייניו בעתיד כאשר ימצא במצב שבו לא יוכל לטפל בכך בעצמו ובאיזה אופן. בכדי לספק ייפוי כוח מתמשך על אותו אדם להבין לעומק את המשמעויות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

מה המשמעות של הנפקת ייפוי כוח מתמשך?

זהו בעצם מסמך חדש אשר מאפשר לאדם לקבוע מה יעלה בגורלו בשעה שיסבול מאי כשירות וכך הוא יכול למעשה למנוע מצב של מינוי אפוטרופוס אחר עבורו בבוא העת. יפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי מחייב שעליו יכול לחתום כל אדם שהוא בגיר ולתת בו הוראות מפורטות לגבי מי האנשים אותם הוא ממנה לצורך הטיפול הרפואי ו/או הפיננסי ו/או ביתר ענייניו בשעה שלא יהיה כשיר לקבל החלטות בעצמו.

מי רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך נערך ע"י עורך דין אשר הוסמך לכך. הוא נחתם הן על ידי מייפה הכוח, הן על ידי האדם הממונה לעניינים הללו בבוא העת. ניתן למנות מספר אנשים לכל עניין וניתן למנות גם אופציות של אנשים חלופיים במידה ויבצר מהממונים למלא את תפקידם בבוא העת.

יפוי הכוח המתמשך מופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי ויכנס למאגר יפויי הכוח ובשעה שמיפה הכוח יאבד את כשירותו, עם מתן הודעה בכתב לאפוטרופוס הכללי – הוא ייכנס לתוקפו. הליך זה יחסוך לבני משפחתו ולקרוביו של אותו אדם את הצורך במינוי אפוטרופוס, יחסוך בעלויות, בזמן ובהשגת מסמכים רבים הנדרשים לצורך מינוי אפוטרופוס כיום. מיופה הכוח יפעל בהתאם להנחיותיו המדויקות של מייפה הכוח, כפי שפורטו במסמך ובכל שאלה או עניין חריג, בית המשפט לענייני משפחה הוא זה שיכריע בסוגיה.

עורכת דין משפחה ומגשרת טלי ורד קינן מוסמכת לערוך ייפוי כוח מתמשך

עורכת דין משפחה ומגשרת טלי ורד קינן מוסמכת לטפל ולערוך ייפוי כוח מתמשך בהתאם להכשרה על פי דין מטעם האפוטרופוס הכללי ומשרד המשפטים. מתוקף ההכשרה עו"ד טלי ורד קינן רשאית לנפק ולערוך "יפוי כוח מתמשך", מסמך "הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס" ו"מסמך הבעת רצון".

ייפוי הכוח המתמשך מופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי ויכנס למאגר יפויי הכוח ובשעה שמיפה הכוח יאבד את כשירותו, עם מתן הודעה בכתב לאפוטרופוס הכללי – הוא ייכנס לתוקפו. הליך זה יחסוך לבני משפחתו ולקרוביו של אותו אדם את הצורך במינוי אפוטרופוס, יחסוך בעלויות, בזמן ובהשגת מסמכים רבים הנדרשים לצורך מינוי אפוטרופוס כיום. מיופה הכוח יפעל בהתאם להנחיותיו המדויקות של מייפה הכוח, כפי שפורטו במסמך ובכל שאלה או עניין חריג, בית המשפט לענייני משפחה הוא זה שיכריע בסוגיה.