אחרי שנים עם אישה אחרת, הבעל דרש: ויתור של האישה על כתובה עבור גט